Upitnik snaga i poteškoća djeteta (The Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ – R. Goodman, 1997)  namjenjen je za procjenu emocionalnih i bihevioralnih problema djece i adolescenta od strane roditelja i odgajatelja/učitelja. Uz poteškoće upitnik je usmjeren i na procjenu snaga djeteta.

U Centru Damara upitnik se koristi radi praćenja i evaluacije efikasnosti terapije igre i ispunjava se prije i na kraju terapijskog rada s djetetom.

Upitnik se sastoji od 25 pitanja koja su grupirana u 5 subskala:

1. Emocionalni simptomi
2. Problemi ponašanja
3. Hiperaktivnost/nepažnja
4. Poteškoće u odnosima s vršnjacima
5. Prosocijalno (dobronamjerno) ponašanje

Drugi dio upitnika provjerava ima li mlada osoba teškoća u pojedinom području, i ako da, dodatno se ispituje o učestalosti, razini uznemirenosti, utjecaju teškoća na socijalno funkcioniranje i općenito koliko teškoće otežavaju funkcioniranje mladoj osobi i njegovoj okolini. Ovi podaci predstavljaju korisne dodatne informacije terapeutu.

Procjena djetetovih snaga i poteškoća prije terapije

Procjena djetetovih snaga i poteškoća nakon terapije

 

Ukoliko želite upitnik ispuniti ručno, možete naći sve upitnike u pdf. formatu za printanje OVDJE.