.SDQ upitnici za RODITELJE

Procjena djetetovih snaga i poteškoća PRIJE terapije
 • R2-4 – SDQ upitnik za roditelje djece u dobi od 2-4 godina
  Formulari
 • R4-17 – SDQ upitnik za roditelje djce u dobi od 4-17 godina
  Formulari - Terapija igrom
Procjena djetetovih snaga i poteškoća NAKON terapije
 • R2-4 ZAVRŠNI – SDQ za roditelje djece u dobi od 2-4 godina
  Formulari - Terapija igrom - Damara Centar
 • R4-17 ZAVRŠNI – SDQ za roditelje djece u dobi od 4-17 godina
  Certificirani terapeut igrom - Damara Centar

.

 

SDQ upitnici za ODGAJATELJE/UČITELJE

Procjena djetetovih snaga i poteškoća PRIJE terapije
 • U4-17 – SDQ upitnik za učitelje/odgajatelje djece u dobi od 4-17 godina
  Terapija igrom
Procjena djetetovih snaga i poteškoća NAKON terapije
 • U4-17 ZAVRŠNI – SDQ za učitelje/odgajatelje djece u dobi od 4-17 godina
  Certificirani terapeut igrom