Često postavljena pitanja:
Kako znam da moje dijete ima problem?

Roditelji i skrbnici često se brinu kada dijete ima problem koji uzrokuje tugu, neposlušno i buntovno ponašanje, teškoće sa suočavanjem sa stresom i nepažnju. Možda imate pitanja o djetetovom razvoju, navikama hranjenja i spavanja ili o odnosima s obitelji i prijateljima u školi.

Svako je dijete posebno i jedinstveno. Djeca ponekad imaju problem s osjećajima i u ponašanju koji dovode do neravnoteže u njihovom životu kao i u životima njihovih bližnjih.

Neki roditelji ili skrbnici često odgađaju traženje pomoći jer se boje da će na njih pasti krivnja za djetetovo ponašanje. Normalno i uobičajeno je da roditelj ili skrbnik osjeća odgovornost za djetetov problem. Samim time što pokazujete interes za rješavanjem problema je važan korak u pružanju pomoći svojem djetetu.

Što je terapija igrom?

Terapija igrom pomaže djeci u razumijevanju za njih nerazumljivih i uznemirujućih događaja koje nisu imali prilike integrirati u svakodnevno iskustvo. Obzirom da djeca nemaju dovoljno razvijen kognitivni aparat kojim bi izrazila što ih muči, kao što je slučaj u terapiji odraslih, djeca koriste igru kao način komuniciranja u vlastitom ritmu bez osjećaja ispitivanja i napadanja.

Kako terapija igrom može pomoći mojem djetetu?

Igra je temelj djetetova socijalnog, emocionalnog, kognitivnog, fizičkog, kreativnog i jezičnog razvoja. Pomaže učiniti učenje konkretnim za djecu i mlade koji se teže verbalno izražavaju.
Terapija igrom pomaže djeci na više načina. Kroz dobivanje emocionalne podrške i bolje razumijevanje vlastitih misli i emocija. Kroz igru djeca mogu na neugrožavajući način ponovno proživjeti traumatska ili teška životna iskustva s ciljem boljeg razumijevanja prošlosti i učenja strategija suočavanja s budućim problemima. Terapija igrom pruža djeci mogućnost učenja socijalnih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba.
Rezultati terapije igrom mogu biti općeniti, poput smanjenja razine anksioznosti ili povećanja samopoštovanja ili specifični, poput promjena u ponašanju ili poboljšanja odnosa s obitelji i prijateljima.

Što se događa za vrijeme terapije igrom?

Terapeut igrom ima veliki izbor materijala među kojima djeca mogu birati najprikladniji medij za izražavanje. Oni uključuju likovne materijale, kostime, vodu i pijesak, glinu, male figure i životinje, muzičke intstrumente, lutke i knjige. Terapeut igrom će poticati dijete da koristi različita sredstva s ciljem izražavanja i otkrivanja sebe bez potrebe za verbalnim objašnjavanjem.

Što radi terapeut igrom?

Terapeut igrom prolazi intenzivan i sveobuhvatan trening iz područja dječjeg razvoja i privrženosti (attachment). Trenirani su u korištenju igre, kao djetetovog prirodnog načina izražavanja, kao sredstva razumijevanja i komunikacije s djetetom o osjećajima, mislima i ponašanju. Terapeut igrom započinje s aktivnim slušanjem vaših briga vezanih za dijete i obitelj. Stoga će na početku terapeut provesti intervju s ciljem dobivanja podataka o obiteljskoj povijesti i izvorima stresa u obitelji kako bi mogao pomoći djetetu u integraciji proživljenih događaja u vlastito životno iskustvo.

Terapeut procjenjuje djetetove jake strane kao i teškoće s kojima se suočava. Terapeut igrom će razgovarati s vama kako objasniti djetetu što terapija uključuje i kako predvidjeti i odgovoriti na moguća djetetova pitanja. Terapeut igrom može predložiti upućivanje drugim profesionalcima u smislu dodatne podrške za vas ili vaše dijete.

Koliko dugo terapija igrom traje?

Kod neke djece će napredak biti vidljiv nakon kratotrajnih intervencija (do 12 susreta). No, ako dijete ima probleme koji traju duže vrijeme ili su složeniji, možda će biti potrebna dugotrajnija intervencija (24 susreta). Terapija se održava jednom tjedno, pri čemu je naglasak na konzistentnosti dolaženja isti dan u isto vrijeme, obzirom da to stvara temelj za razvijanje odnosa povjerenja. Neplanirani izostanak s tretmana može dovesti do ometanja terapijskog procesa.

Zašto je odnos između djeteta i terapeuta toliko važan?

Terapijski odnos koji se razvija između Vašeg djeteta i terapeuta je od velike važnosti. Vaše se dijete mora osjećati ugodno, sigurno i doživjeti da ga terapeut razumije. Takav oblik povjerljivog odnosa olakšava djetetu izražavanje njegovih/njezinih misli i osjećaja kao i korištenja terapijskog vremena na koristan način. Za dijete je vrlo važna informacija da Vi kao roditelj podržavate terapijski proces.

Hoće li podaci koje razmijenim s terapeutom biti povjerljivi?

Informacije koje podijelite o Vašem djetetu i obitelji su povjerljive. Terapeut igrom može podijeliti neke informacije s drugim kolegama i profesionalcima s ciljem pružanja bolje pomoći Vašem djetetu, uz Vaše dopuštenje. Terapeut igrom ima obavezu podijeliti informacije s drugim profesionalcima ako sumnja da je dijete izloženo nekom obliku zlostavljanja ili zanemarivanja, ili ako dijete ima namjeru nauditi sebi ili drugima. Terapeut će prije toga svakako razgovarati s Vama kao roditeljima ili skrbnicima djeteta.
Terapeut igrom će se sastajati s Vama u dogovorenim intervalima kako biste razgovarali o napretku ili promjenama koje primjećujete kod djeteta kod kuće. Terapeut igrom ne prepričava detalje sa susreta, o tome na koji se način dijete igralo i koje sadržaje je prorađivalo. To je važno kako bi zadržalo djetetovo povjerenje i osjećaj sigurnosti na terapijskim susretima.

Što ja mogu učiniti da pomognem svom djetetu?

Roditelj ili skrbnik je važna figura u pružanju pomoći i vođenju djeteta kroz terapijski process.

Budite dosljedni u poticanju djeteta na redovito pohađanje tretmana.
Oduprite se potrebi ispitivanja djeteta o tretmanu, jer će to staviti pritisak na dijete da raspravlja o nečemu što možda i samo teško razumije.
Nemojte tražiti od djeteta da “se lijepo ponaša” i provjeravati kakvo je bilo. Terapija se ne odnosi na pojmove “dobro” i “loše” jer vaše dijete mora imati slobodu izraziti loše osjećaje bez prikrivanja.
Nemojte inzistirati da dijete ispriča određene događaje: to je njihovo vrijeme i moraju osjećati slobodu izraziti sebe u vlastitom ritmu. Umjesto toga recite vaše brige terapeutu u individualnom razgovoru.
Igra može biti neuredna i pomaže ako dijete dođe na susret u staroj odjeći kako bi se smanjila anksioznost oko mogućeg prljanja.
Pri svakoj terapeutskoj intervenciji, na početku može doći do pogoršanja ponašanja, prije nego se ono poboljša. Razgovarajte s terapeutom oko briga koje vam se pojave. Osjećajte se slobodno postaviti terapeutu sva pitanja koja vas zanimaju vezano za tretman.

(Uz dopuštenje Britanskog udruženja terapeuta igrom)