Što je terapija igrom?

Igra predstavlja djetetov prirodan način samoizražavanja i komunikacije i nužna je za zdravi razvoj te djetetovo fizičko, emocionalno, socijalno i kognitivno funkcioniranje. Kroz igru djeca imaju priliku izraziti i steći bolje razumijevanje vlastitih osjećaja kao i svijeta u kojem žive.

Tradicionalna terapija razgovorom je najčešće neprikladna za djecu i mlade, koji nisu uvijek u mogućnosti izraziti svoje osjećaje riječima. Terapija igrom pruža sigurno okruženje u kojem kvalificiran i empatičan terapeut stječe duboko razumijevanje djetetovih poteškoća kroz metaforu igre, ponašanje i komuniciranje s terapeutom.

Nekritična i emocionalno podržavajuća terapeutska atmosfera dopušta djetetu da bude ono što doista jest i da izrazi svoje unutarnje sukobe i napetosti u sigurnoj okolini. To može dovesti do rješavanja njihovih konflikata, stvaranja novih zdravijih obrasca ponašanja i otvaranja potencijala za samorazvoj i samoizlijećenje.

Tvorac nedirektivne terapije igrom je dječja psihologica Virginia Axline, koja je svoj pristup utemeljila na principima nedirektivne psihoterapije Carla Rogersa i teorijama dječjeg razvoja, privrženosti i separacije od roditelja.

Kako djeluje?

Tijekom tretmana terapije igrom dijete ima priliku raditi sa širokim spektrom materijala i metoda poput igre u pijesku, kreativnih tehnika (slikanje, glina, kolaž), rada s lutkama i maskama, glazbom, izražavanja kroz pokret, biblioterapije i kreativne vizualizacije. Takva slobodna i nedirektivna igra i kreativnost pružaju mogućnost djetetu da radi sa svjesnim i nesvjesnim dijelovima sebe.

Terapeut koristi što je moguće manje granica, ali ipak onoliko koliko je potrebno da se igra utemelji u realnosti. Granice pružaju djetetu osjećaj sigurnosti i zaštite te pomažu u izgradnji odnosa s terapeutom.

Kome može pomoći?

Terapija igrom može biti učinkovit pristup za široki spektar teškoća s kojima se djeca suočavaju poput:

 • Teškoće u školi i socijalnim odnosima
 • ADHD (poremećaj pažnje s hiperaktivnošću)
 • Međuvršnjačko zlostavljanje (“Bullying”)
 • Napetost i tjeskoba, stres, fobije
 • Depresija
 • Gubitak voljenog ili razdvajanje obitelji
 • Ljutnja i agresivno ponašanje
 • Noćne more i poremećaji spavanja
 • Enureza (dnevno ili noćno nekontrolirano mokrenje)
 • Invalidnost
 • Poteškoće u razvoju
 • Poremećaji autističnog spektra
 • Trauma
Kako znamo da terapija igrom djeluje?

Međunarodno udruženje terapeuta igrom (Play Therapy International) provodi brojna istraživanja u različitim okruženjima poput škola i bolnica. Istraživanja su mjerila promjene u dječjem ponašanju i emocionalnom stanju nakon tretmana terapije igrom. Rezultati pokazuju 70 do 84% pozitivnih promjena kod djece koja su bila uključena u terapiju igrom, najčešće u području koncentracije i samostalnosti kao i veće samosvjesnosti. Procjene učitelja i profesora ukazuju na 92% poboljšanja kod djece koja su sudjelovala u terapiji igrom, osobito u grupnom radu, vještinama slušanja, komunikacije i koncentracije. Rezultati pokazuju da terapija igrom povećava polaznost nastave i smanjuje iskljućivanje iz nastave ili škole.