Terapija igrom

Terapija igrom

Što je terapija igrom? Igra predstavlja djetetov prirodan način samoizražavanja i komunikacije i nužna je za zdravi razvoj te djetetovo fizičko, emocionalno, socijalno i kognitivno funkcioniranje. Kroz igru djeca imaju priliku izraziti i steći bolje razumijevanje vlastitih osjećaja kao i

Savjetovanje za roditelje

Savjetovanje za roditelje

Danas su roditelji bombardirani informacijama o roditeljstvu i raznim odgojnim metodama od internet blogera, dječjih psihologa i drugih roditelja. Lako se izgubiti u moru informacija i početi sumnjati u svoje roditeljske sposobnosti. U Centru Damara nudimo uslugu savjetovanja roditelja, pri

Edukacija za roditelje

Edukacija za roditelje

“Kako primijeniti vještine terapije igre s vašim djetetom” Da li vam je teško komunicirati s vašim djetetom? Da li se mučite s postavljanjem jasnih granica? Da li vas zabrinjavaju djetetove reakcije (ljutnje, tuge, frustracije, zatvorenostI)? Brinete li se da je

Dogovaranje termina

Za rezervaciju termina s terapeutom javite nam se na email ili telefon.

KONTAKTIRAJTE NAS

Appointment reservation

To book an appointment with the therapist contact us via email or telephone.

CONTACT US

Napredak koji smo uočili nakon završetka terapije višestruko je nadmašio naša očekivanja kojima smo započeli dolaske na terapije. Petra je toliki profesionalac da ju je najbolje zamisliti kao osobu s vojnim činom marinca u svijetu dječje psihologije. Njezin odnos prema našem djetetu bio je posve inspirirajući za nas koji smo ga dovodili na terapije, a on je jednostavno obožavao tamo dolaziti. Sretni smo što znam da se imamo kome obratiti za pomoć vezano uz pitanja koja će nam se otvarati u roditeljstvu!

Majka, dijete 5 g.

Izuzetno sam zadovoljna uslugama centra Damara. U današnje vrijeme pomalo kaotičnog ritma posla, života, različitih obaveza, izazova roditeljstva, različitih utjecaja okoline, obitelji, prijatelja, veliko olakšanje je spoznaja da postoji netko tko moze pomoći roditelju da objektivno sagleda stvari i da pomogne djetetu podržavajući ga u njegovim izazovnim situacijama. Hvala!

Majka , dijete 3 g.

The improvements we noticed at the end of therapy greatly exceeded our expectations that we had coming to therapy. Petra is such a professional that it is best to imagine her as someone with a military rank of a marine in the world of Child Psychology. Her relationship with our child was completely inspirational to us when bringing him for his therapy sessions, and he simply adored going. We are happy that we have someone to turn to for help concerning questions on parenting that will come up!

Mother, child 5 yr.

I am extremely happy with Centre Damara’s services. With today’s slightly chaotic rhythm of work, life, various commitments, challenges of parenting, various effects from our environment, family, friends, it is a great relief to know that there is someone who can help a parent objectively look at things and help the child by supporting him in his challenging situations. Thank you!

Mother, child 3 yr.